Стефан Сабрутев: Ще създам ясни правила за бизнеса, няма да го деля на наш и ваш

Пред Отзвук Смолян

Стефан Сабрутев, кандидат за кмет на община Смолян, издигнат от БСП: „Искам да променя управлението към по-добро. Ясно е, че без икономика нашият град няма как да се развива, въпреки прекрасните природни дадености. Ние, предприемачите, сме гръбнакът на местната икономика и от нас зависи по какъв път ще тръгне общината в следващите години и дали ще бъде жизнена, успешна и привлекателна за младите хора, без които няма бъдеще.

Аз знам, че не съм нито най-умният, нито най-образованият, нито най-успелият. Но аз съм човекът, който се осмелява да се изправи срещу статуквото и с чиста съвест и чисти намерения да работи с цялата си ползотворна енергия за промяна и нови хоризонти за всички жители на Смолян и общината.

Стефан Сабрутев покани на среща представителите на смолянския бизнес, за да сподели своите управленски намерения за икономическото развитие на община Смолян и да потърси техните препоръки, съвети, идеи. Подавам Ви ръка, за да вървим заедно в една посока, с една цел – да направим нашия град икономически по-укрепнал, по-гостоприемен, по-приветлив за гостите и за самите нас, обърна се той към своите колеги. След което ги запозна със своите приоритети за стопанско развитие. На първо място постави подобряването на инвестиционния климат, намаляване на безработицата и повишаване доходите на хората. Ще преследва тази своя задача с всички сили и всички средства, позволени от закона. Ще създаде ясни правила за бизнеса в общината и няма да го дели по никакви признаци нито на наш и ваш, нито по политически пристрастия и партийна принадлежност, нито на приятели и неприятели. В тази връзка бизнес-консултативен съвет към кмета с участието на представители на всички браншове ще се събира периодично и ще помага за решаването на важни и наболели проблеми, ще насочва развитието в правилна посока.

Ще бъде въведена системата на електронната община за улесняване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. Ще се прилагат поощрения и санкции за добра работа или неизпълнение на служебните задължения в срок от служителите.

Ще се упражнява засилен контрол на всяко едно ниво върху изразходването на общинските средства.

Ще се формира постоянно действащ информационно-консултативен център за работодателите, учениците, студентите, родителите и образователните институции за своевременно професионално насочване към професии, които са нужни и се търсят от работодателите в общината. Достъпен за предприемачите ще бъде и регистър на студентите от Родопите.

Работодателите ще могат да избират свои кадри на един по-ранен етап и най-ценните да подпомагат със стипендии и други стимули. А след завършване на образованието им да ги назначават на работа в своите фирми.

Особена ще бъде грижата към младите предприемачи. Ще се прави всичко възможно да бъдат подкрепяни, за да остават в родния си край. Стефан Сабрутев сам е тръгнал много млад в бизнеса и знае колко е трудно да се намира правилният път. Затова той изрази своята благодарност към всички присъстващи на срещата за помощта им през годините.

Ще бъде създадено звено към отдел „Икономическо развитие”, който да консултира предприятията от малкия и средния бизнес за възможности да разработват проекти по европейски програми и да се ползват от европейско финансиране. Досега Смолян е на последно място по усвояване на европейски средства по мерките, по които общината е била бенефициент. Ще се тръгне към развиване на биоземеделие със защита на собствена марка за биопродукти „Произведено в Смолян”, от която ще могат да се възползват всички производители, чиято продукция отговаря на изискванията за биопроизводство. Общината ще съдейства за участие в панаири и изложения за екологично чисти храни и за намиране на пазари не само в рамките на България, но и в Европа и други страни. Стефан Сабрутев разполага с готова разработена концепция от научен екип от Аграрния университет в Пловдив.

Обединяване на дървопреработвателите в клъстър е другата амбициозна задача, която си поставя. За да се прекрати порочната практика да се изнася сурова дървесина, а да се изгражда дървопреработваща промишленост и да се излиза на пазара с готови изделия с по-висока принадена стойност и с всички предимства от откриването на нови работни места.

Стефан Сабрутев обеща постоянно да се допитва до местния бизнес при вземането на важни решения – поне два пъти годишно да се обсъждат проблеми и съвместно да се търси начин за преодоляването им. Той се обърна към своите колеги да бъде подкрепен за създаването на Общински фонд за социална помощ на нуждаещи се наши съграждани, пострадали при бедствия или тежко болни. Фондът да се формира частично от общински средства и в по-голямата си част от дарения на хора и фирми с възможности. Жителите на Смолян имат нужда да усещат солидарността, продиктувана от доброто и протегнатата ръка за помощ.

Със своите качества като предприемач и човек Стефан Сабрутев е спечелил доверието и уважението на своите колеги от Смолян – изразиха отношението си за подкрепа присъстващите в залата представители на бизнеса. Той сам се е изградил пред очите им, започвайки от нулата, за да бъде това, което е днес – един успешен, достоен човек, който иска да работи за благото на своя град и за добруването на хората в Смолян. Най-добрият вариант за управлението на една община – това е бизнес-подходът, който безспорно Стефан Сабрутев ще приложи като добър стопанин и управленец.

БСП – Смолян Пресцентър