Петя Михалевска посети Чепеларе, Орехово, Малево, Хвойна и Павелско.

Юни 28, 2021 СМОЛЯН Новини Избори 0 1270

28.06.2021

"Посетихме  град Чепеларе и селата Орехово, Малево, Хвойна и Павелско.

За съжаление проблемите на хората в Родопите са едни и същи и Чепеларе не прави изключение – липса на адекватни медицински грижи, обезлюдяване, ниски доходи и недостатъчно развитата инфраструктура. 

Чепеларе е туристически център и са нужни повече инвестиции в инфраструктурата на общината. По-добри пътища и по-добра свързаност между селищата в областта ще осигурят на хората и по-добър достъп до здравеопазване.

Особено чувствителна за жителите на община Чепеларе и околните села е темата за изсичането на горите. По техни думи - всеки ден огромни камиони свалят дървен материал от горите, като в същото време те не могат да си осигурят дърва за огрев. Изсичането е поголовно, а залесяването - символично, ако изобщо има такова. Трябва да се сложи край.

❗️Основен фокус в програма на БСП е зелената икономика и отговорното ползване на природните ресурси. Ние предлагаме конкретни решения - залесяване на обезлесени територии около реките и язовирите, залесяване и рекултивация на унищожени земеделски и горски територии и повишен контрол върху сечта в държавните гори.

‼️Българската Социалистическа Партия разполага с готова управленска програма с решение на всеки един от поставените проблеми в община Чепеларе. Разполагаме и с кадровия потенциал, за да приложим тези решения. Необходимо ни е само вашето доверие, като гласувате с номер ✔4️⃣ на 11-ти юли." Това написа във Фейсбук водачът на БСП в Смолян Петя Михалевска.