Петя Михалевска, Дора Янкова и Цветелина Пенкова посетиха Девин, Триград, Кестен и Жребево

Юни 28, 2021 СМОЛЯН Новини Избори 0 1367

27.06.2021

"Днес с Цветелина Пенкова, Дора Янкова, Дияна Чаушева и Здравка Кавалова посетихме град Девин, село Кестен, село Жребево и село Триград.

Проблеми не липсват и тук.

 В село Кестен отсъства път, който да го  свързва с останалата част от региона, въпреки че такъв беше обещан от ГЕРБ още на 8 Март 2019.  В момента хората от селото са изолирани, а до там при нужда не може да стигне дори и линейка. 

В Триград не е напълно развит туристическият сектор, въпреки потенциала, който има Триградското ждрело.

В град Девин посетихме Кв. Настан, като в срещите с гражданите се включи и Дора Янкова. Сериозен проблем пред местната администрация е изграждането на пречиствателна станция за отпадните септични води и подновяването на ВиК инсталациите. Живеем в XXI век и живеещите тук трябва да имат достъп до питейна и качествена вода.

Всички тези проблеми могат да бъдат решени при  желание и адекватни политики за регионално развитие, водени както от  държавата, така и от областните и общинските центрове.  

Денят ни приключи с позитивна среща с младите хора в град Девин, на която обсъдихме възможностите за реализация и развитие на младите в България и в Европейския Съюз." Това написа във Фейсбук водачът на БСП в Смолян Петя Михалевска.