Георги Пирински пита ЕП за социалните условия на европейците

Липсва яснота по актуални въпроси на пазара на труда

Днес българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Георги Пирински адресира писмо до нидерландския заместник министър-председател и министър на социалните грижи и заетостта Лодевик Ашер с искане министърът да отговори на зададените му въпроси по време на вчерашното заседание на Комисията по заетост и социални въпроси на ЕП. В своите отговори Ашер пропусна да отговори на следните два въпроса на Пирински:

Първо - не следва ли новата платформа по недеклариран труд да се занимава не само с неговото ограничаване и предотвратяване, но също и с превръщането му в законно деклариран труд. Както и - не счита ли министърът, че синдикатите следва пълноценно да участват в работата на платформата.

Второ - няма ли предлаганите от Европейската комисия експертни бордове по конкурентоспособността, със своите "независими" препоръки, допълнително да засилят натиска за замразяване на заплатите и влошаване на условията на труд.

Липсата на яснота от страната на министъра по тези остро актуални въпроси на пазара на труда хвърля сянка върху иначе добрите намерения, изказани от него по време на представянето му пред Комисията на Европарламента. Ето защо, в своето писмо, Пирински настоява за недвусмислените отговори на министър Ашер по тях.