Стефан Сабрутев: Поемам само ангажименти, които мога да изпълня

Окт 22, 2015 СМОЛЯН Новини Избори 0 1172

Гражданите отправиха много въпроси, свързани с бъдещите му правомощия, ако получи избирателския вот. Какво намери място в неговите записки, които той старателно си водеше, слушайки изказванията на присъстващите на срещите.     

Състоянието на гробищните паркове вълнуваше хората не само в града, но и в селата: недостигат места, занемарени са и не се поддържат, обредният дом не предлага никакви услуги. Стефан Сабрутев прие като ангажимент да организира поддръжка на общите части на гробищните паркове и за подсигуряването на терени, както и да се ревизира дейността на обредния дом.  

Какво ще направи, за да поддържа близки контакти с населението и да чува техните проблеми? За да не се губи комуникацията с хората, Стефан Сабрутев предлага да се формират квартални и селски съвети, които да довеждат до знанието на кмета и общинския съвет възникващите по места проблеми от обществена значимост и да участват в тяхното решаване. Там, където инициативни хора искат да направят нещо със собствени сили, за да подобрят обществените площи в жилищните комплекси, ще им бъдат осигурявани материали и техника, а те със своя труд да благоустрояват – беседки, детски площадки, спортни кътове, цветни алеи. Когато се записват за приемния ден на кмета, гражданите предварително да поставят въпросите, по които искат среща, за да може съответните специалисти в общинска администрация да направят нужните справки за възможни решения. Ще се организират периодични срещи и по квартали, и в селата, за да се дава отчет какво е свършено и какво предстои да се прави.

Населението във всички отдалечени смолянски квартали е недоволно от транспортното обслужване. За някои от тях като Станевска и Невястата само сутрин микробус превозва учениците, а в Езерово искат да се промени мястото на спирката. Жителите им настояват  поне три пъти дневно да има маршрутки, за да могат децата на обяд да се прибират от училище, а гражданите да знаят, че вечер има с какво да се придвижат. Нова транспортна схема ще има, досегашната не е актуализирана поне 8 години, така че е належащо това да се случи, каза Сабрутев. Ще се проучат потребностите, ще се направят разчети, за да бъде подобрено обслужването на вътрешния градски транспорт.

Според смолянчани градът е единственият без пазар и пазарен ден. Трябва да се провери какво е останало от общинските терени, защото се извършиха много продажби и тогава да се прецени къде може да се организира пазар. Според Сабрутев за това традиция има в кв.Устово. След като се определи място, не е трудно да се обяви пазарен ден, за да могат местните производители да получат възможност да предлагат своята продукция.

Какво ще направи в сферата на духовността и културата? На първо място категорична подкрепа и лобиране на национално ниво за развитие на професионалните културни институти – театър, музей, ансамбъл, библиотека, галерия. Разширяване на възможностите на читалищата като центрове за творчески изяви на деца и възрастни и подпомагането им да разработват проекти по европейски програми. Сътрудничество с неправителствени организации за осмисляне на свободното време на децата със занимания по интереси. Разширяване на палитрата от културни празници и фестивали в общината, включително и възстановяване на международния младежки фолклорен фестивал „Орфееви празници”.

Как смята да задържи младите хора в града? Като част от политиката на подкрепа за местния бизнес специално внимание ще се обръща на младите предприемачи - общината ще ги подпомага с всичко, което е в нейните възможности. Ще се създаде координационен център между работодатели, обучителни организации, ученици,  студенти и родители в помощ на професионалното ориентиране – за да бъде ясно от какви специалисти има нужда и за какви кадри бизнесът е готов да предлага стипендии и обучение. Така младите хора, които искат да останат в родния си край, ще знаят на какви работни места могат да разчитат и да свързват образованието си с търсени професии. Ще се мисли за нови възможности за спорт и развлечения, интересни и полезни едновременно.

По какъв начин смята да подобри административното обслужване? Като максимален брой услуги се извършват по електронен път и чрез стриктен контрол върху работата на служителите.  Ако за жителите на селата е проблем да бъдат обслужени по електронен път, селските кметове ще получат правомощия да заверяват най-търсените документи и справки, за да не пътуват хората до Смолян за едно удостоверение за наследници.

Ще има ли дом за възрастни хора в Смолян? Във връзка с политиката на социална ангажираност ще се създаде дневен център за възрастни хора с възможности за определено медицинско обслужване. Социалният патронаж ще получи своето по-нататъшно развитие.

Гражданите на Смолян се интересуваха „ще приеме ли бежанци на територията на общината, ако държавата приложи квотно разпределение по селища”. Сабрутев отговори: „ Най-напред ще направя допитване до хората, те са тези, които трябва да кажат „да” или „не” по този въпрос. Трябва внимателно да се претеглят човешкото задължение да се помага на хора, изпаднали в беда и рисковете от приемането на чужди граждани, за които няма сигурност какви са всъщност – бежанци, емигранти или опитващи се да се скрият терористи.”