Смолянчани, очаквайте повишение на таксите за вода!

Окт 21, 2015 СМОЛЯН Новини Избори 0 1350

Некомпетентно управление провали най-големия инфраструктурен проект на Смолян

Излизаме с това разяснение, провокирани от непрекъснатата спекулация на бившето ръководство на Община Смолян за изпълнението на проектите през неговия мандат.

Във връзка с изпълнението или по-точно с неизпълнението на  най-големия проект на Община Смолян „Интегриран воден проект на агломерация гр.Смолян – ІІ етап" бившият кмет и неговият заместник се опитват да прехвърлят провала на независещи от тях фактори. Няма да коментираме дали е заради безхаберие, нехайство, некомпетентност, некадърност или заради някакви други цели.

Какви са фактите:

На 19 юли 2011 година община Смолян подписва Договор за безвъзмездна помощ №BG 161PO005/10/1=11/03/19  с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ за проектиране и изграждане на „Интегриран воден проект на агломерация гр.Смолян " в размер над 41 милиона лева. В него са включени проектирането, реконструкцията  и изграждането на всички участъци от водопроводната и канализационната мрежа на града, които не са били предвидени в предишния проект за Воден цикъл на града, финансиран по програма ИСПА, както и тези, които въобще не са изградени до този момент. Проектът обхващаше 91 трасета и улици в града, например 16 улици в кв.Каптажа, 33 улици в кв.Смолян, 18 улици в кв.Райково и 20 улици в кв.Устово и канализациите на промишлените зони. Срокът на проекта бе 3 години – 1 година за проучване и проектиране и 2 години за строителство, т.е. в края на 2014 година всички жители на град Смолян трябваше да пият вода от подновени водопроводи и всички проблеми с канализацията на града щяха да бъдат решени. Целта на проекта бе да се завърши напълно подземната инфраструктура на града, като се даде възможност след това да се подновят или изпълнят при следващи проекти и асфалтовите настилки на тези улици. Друг е въпросът, че тогавашното ръководство на Министерството на околната среда и водите по време на първия мандат на правителството на партия ГЕРБ категорично отказа да включи в проекта изграждането на  В и К мрежата на кв.Езерово и на село Дунево, чийто канализационни води се изсипват в центъра на кв.Райково. Аргументът за отказа бе,  че „те не са част от агломерация Смолян?!“. Но това е друга тема с политически привкус. Нека населението на Езерово и Дунево знае  защо няма да има скоро канализация, а ние всички ще продължаваме да усещаме миризми по река Черна.

            Този мащабен проект бе и „най-апетитната хапка“ в предишната изборна кампания за партия ГЕРБ. Само че се оказа, че едно е да спечелиш проект и да сключиш договор за получаване на безвъзмездни пари, а друго е да можеш да го изпълниш и да продължиш развитието на града, който те е сложил да го управляваш.

            Първата манипулация бе с избора на изпълнител за проектирането на ВиК мрежата. При участие на водещи фирми в проектирането на ВиК мрежи, включително и с европейско участие, „компетентната“ комисия на община Смолян, в която няма външни експерти, разбиращи от това специфично проектиране, избра за изпълнител ДЗЗД „Инфра“, в което водещи са софийски фирми за пътно строителство?!. За читателите поясняваме, че ДЗЗД е Дружество по закона за задълженията и договорите – представлява неперсонифицирано гражданско дружество, създадено  с договор между 2 или повече лица за извършване на съвместна дейност. Така бе предопределен провалът на проекта. Фирмата проектант, без да се съобразява с Техническото задание и с условията на Договора за безвъзмездна помощ, избира вместо гофрирани тръби с висока плътност, с каквито се изпълняват всички канализации в България и с каквито е одобрен проектът от Оперативната програма, стъклокерамични тръби. Те не са използвани почти никъде в България и въобще не са тествани в родопските терени. Аргументът, че тези тръби са с по-добри показатели, е несъстоятелен. По-съществен е фактът, че тези тръби са 4-5 пъти по-скъпи от стандартните съвременни продукти, първоначално заложени в проекта. За сравнение – само при диаметър на тръбата „ф 400” разликата в цената за един линеен метър е над 100 евро, а фитингите /свързващите части/ са с до 20 пъти по-скъпи. Тоест, при предвидено изграждане на 25 км канализация, средното оскъпяване е над 5 милиона лева. Вероятно са настъпили и други промени, защото сега по медиите и на предизборните срещи се съобщава цена, завишена с 10 милиона. Заблуждават ни, че заради повишената стойност на проекта с 25 процента, градът ще получи по-добра и с по-голям обхват инфраструктура. Точно обратното, от коментарите по време на обсъждането стана ясно, че дължината на тръбите е намалена и някои от улиците са отпаднали, а в същото време стойността значително е увеличена.

Това е основната причина инвестиционният проект да не бъде одобрен от Управляващия орган на ОП” Околна среда“ и да пропадне втората част на изграждането на водния цикъл, за което имаше сключен договор. А не разпространяваните несъстоятелни лъжи, че правителството на Орешарски е спряло проекта. Правилата  за усвояване на европейските средства са безкомпромисни и няма как да се изпълни договорът, ако представеният от община Смолян проект не отговаря на договорните условия.

Но най-странното е, че кметът, който сега казва, че „може да гледа хората в очите“, отказа да допусне общинските съветници от БСП до изготвения и одобрен проект.  Затова те бяха принудени да поискат нужната информация със Заявление по Закона за достъп до информация  от 19 август 2015 година, за да могат да се запознаят  с Договора за безвъзмездна помощ, заедно с всички приложения, с документацията на обществената поръчка по изготвяне на инвестиционния проект и копие от договора, както и със самия инвестиционен проект. Кметът на общината  със свое  Решение № 12 от 12 септември 2015 година ОТКАЗА ДОСТЪП до изготвения инвестиционен проект с аргумента, че той  НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, както и че „е предвиден особен ред и кръг от лица, които могат да получават такава информация”. Върхът на демагогията е, че един инвестиционен проект, за който имаше и обществено обсъждане, е КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ЗНАЕ ЗА КАКВО ОБЩИНА СМОЛЯН Е ПОХАРЧИЛА НАД 1 000 000 ЛЕВА в етапа на проектиране, предоставени от Европейския съюз! Не бяха допуснати общинските съветници до информация с изключителна обществена значимост, а те по закон следва да решават как да се харчат обществените средства. Какво остава да се информират гражданите на Смолян, пряко засегнати от този проект! Явно „класифицирана” /засекретена/ информация е и цялата кореспонденция по одобряването на инженерния проект от Общинския експертен съвет по устройство на територията и от Управляващия орган на Оперативната програма.

Поставяме въпроса: КОЙ ВЪЗЛОЖИ НА ПРОЕКТАНТИТЕ да заложат в проекта тръби, 5 пъти по-скъпи от предвидените, чийто вносител е фирма-монополист, което доведе до провала на договора. Ако проектантите сами  са решили това, то КОЙ Е УПРАЖНЯВАЛ КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИРАНЕТО. Всички работили по проекта са получили парите си, значи работата на фирмите е приета от Звеното за управление на проекта. На тези въпроси бившият кмет сигурно ще отговори, че не  е компетентен по тези неща и експертите по проекта трябва да са наясно, което обичайно слушаме след всички зададени му въпроси. Бившият зам.-кмет също пише, че не разбира от тръби. Нашите извинения, но ние също не  сме наясно за тези 4 години КОЙ В ТОВА ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО разбира от управление и всъщност КОЙ УПРАВЛЯВА ОБЩИНА СМОЛЯН. Оставаме с убеждение, че общината е управлявана дистанционно от друго място, след като бившето ръководство не поема никаква отговорност и не знае какво се случва в общинската администрация.

Затова ние разясняваме на читателите: какво се случва при аварии на водопроводната мрежа – за да се извърши ремонтът, ще трябва да се чака доставка на тръби и други части от хиляди километри от чуждестранната фирма-монополист, защото други доставчици няма. Всичките тези разходи за многократно по-скъпи материали и транспорт ще се калкулират, естествено в цената на водата. Смолянчани, очаквайте значително повишение на таксите за вода и канализация – ние ще плащаме оскъпената поддръжка на мрежата и вложените в нея „уникални” тръби.

Граждани на Смолян, обърнете внимание, че в края на мандата на предходното ръководство на общината през 2011 година се подписа договор за изпълнение на „Пълен воден цикъл на агломерация Смолян – ІІ етап", а в края на мандата на досегашното ръководство през август 2015 година е подписано Споразумение за прекратяване на договора, без да е извършено строителството. Резултатът е, че населението на 91 улици в Смолян загуби 4 години и ще чака сигурно още 4, за да получи изградена подземна инфраструктура и ще има още да чака възстановяване на асфалтовите настилки. Загубен е и шансът да се кандидатства за изграждане на В и К мрежата на по-големите села.  Имаше сключени договори за проектиране в 2009 година за Смилян и Момчиловци. Когато дойде правителството на ГЕРБ, обяви, че инфраструктурата на тези населени места не са му приоритет и ги прекрати. Сега остава да очакваме през следващия програмен период до 2020 година      „В и К” ЕООД  да успее да се справи с усвояването на 50 милиона лева европейски пари за изпълнението на втория етап от пълния воден цикъл.

Трябва ли да търпим някои управляващи да се учат да управляват честно и почтено и така и  да не дочакаме? През изминалите 4 години не можаха да се справят с един проект! Ще допуснем ли да загубим нови 4 години, за да видим какво още ще се случи на наш гръб?