Стефан Сабрутев: Ще забраня общината да пазарува от моя магазин, ако бъда избран за кмет

Окт 20, 2015 СМОЛЯН Новини Избори 0 733

ОТКРИТО ПИСМО ОТ СТЕФАН САБРУТЕВ, Кандидат за кмет на община Смолян

До господин Николай Мелемов

Уважаеми господин Мелемов,

Тъй като моите търговски взаимоотношения с община Смолян представляват особен интерес за вашето обкръжение, което не пропуска да разпространява манипулативно и тенденциозно „факти” в публичното пространство, Ви предоставям моя отговор. Дори се твърди, че е получена от администрацията информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на което се отправят обвинения, че фирма „Чечосан”, която ръководя, е била облагодетелствана от общината. Чудесно е, ако администрацията този път е реагирала мълниеносно при даването на отговора. За да се убедя в професионалната реакция на общинските служители, моля да бъдат публикувани входящият номер и датата на въпросното питане, както и изходящият номер и датата на предоставения отговор. Така ще разберем как общината се отнася към отправените към нея питания от гражданите по Закона за достъп до обществена информация – защо на едни въпроси се отзовава мигновено, а на други бави отговорите в нарушение на заложените от закона срокове.

Тъй като Вие твърдите, че сте за откритост и прозрачност, смея да се надявам да оповестите аналогични справки за финансовите отношения на общината с фирми и хора, свързани с листите Ви за общински съветници от предходните и сегашните избори, както и на служители от администрацията и свързани с тях лица и фирми. Гарантирам, че ще се натъкнем на много любопитни факти, ако станат публично достояние и останалите търговски отношения на общината с други фирми и особено ако се разкрие кои личности всъщност стоят зад тях. Обществеността трябва да разбере какви изгодни и неизгодни договори са обслужвани с общинските финанси и каква финансова политика е провеждана.

От друга страна се надявам същата откритост и прозрачност да проявят кандидатите за общински съветници и досегашните членове на местния парламент от ГЕРБ, както и служителите на общинската администрация, които  да публикуват същите данни, които аз по-долу съобщавам, за свързаните с тях фирми и физически лица. Като един открит човек прилагам справка за търговските ми отношения с община Смолян за последните 10 години. Така гражданите сами могат да направят изводи доколко общината в качеството й на мой клиент е от съществено значение за моята търговска дейност.

 Данни за последните 10 години:

1. ”Чечосан” ЕООД е най-голямата търговска фирма в област Смолян и за този период е реализирала оборот от 89 милиона лева.

2. Община Смолян е закупила за целия посочен срок стоки за 475 000 лева, което е под 0,5 процента от общия оборот на фирмата. Подчертавам – това е оборот, а не печалба.

3. В същото време, сумите, които „Чечосан” ЕООД надлежно е заплатила на общината под формата на данъци, такса смет, други такси и разрешителни, наеми са над 250 000 лева.

4. Средно около 60  жители на община Смолян са изхранвали своите семейства, получавайки редовно заплати от фирмата и съответно като потребители техните доходи са се вливали в общинската икономика.

5. Фирма „Чечосан” редовно внася дължимите данъци към държавата и осигуровките за своя персонал.

Да оставим на жителите от нашата община, които са достатъчно интелигентни, сами да преценят дали аз и управляваната от мен фирма се е облагодетелствала за сметка на общината. Аз няма какво да крия.

Коректността изисква да публикувате оборота на общината с всички останали фирми, които са ви доставяли и продължават да доставят строителни материали / включително електро и В и К части, бои, лакове и т.н./. Както и да помолите  контрагентите  да оповестят същите справки със същите параметри, предоставени от мен -  общ оборот и какъв процент от оборота са сделките им с общината, осигурена заетост, платени данъци и т.н. Нека да надникнем и в договорите на общината с другите фирми, доставчици  и лица със свободни професии – фактите може да се окажат много изненадващи. Например и досега не е даден отговор какви са изплатените средства на външни адвокати за правно обслужване на общината, при положение, че тя разполага с добре попълнен със специалисти юридически отдел.

Освен че не съм злоупотребил с финансови ресурси на община Смолян, през всичките тези години аз съм един от най-крупните постоянни дарители – включително и на кметства в нашата община, изоставени без никакви средства от Вас.  Да не говорим за  различни институции, храмови настоятелства, пенсионерски клубове и просто хора, изпаднали в беда или нужда. Но от това не искам да правя политика и предизборна пропаганда.

Вече отговорих в едно интервю за евентуален конфликт на интереси, ако бъда избран за кмет: ще забраня общината да пазарува от моя магазин.

 

С уважение: Стефан Сабрутев