Дора Янкова и левицата – мощно лоби  на проекта за геотермалната вода в Златоград

Депутатът призова министъра на околната среда и водите да подкрепи Златоград

БСП и депутатът Дора Янкова са единствените радетели за реализация на проекта за геотермална вода в Златоград. За пореден път това стана ясно на предпоследния парламентарен контрол, когато смолянският депутат от БСП призова министъра на околната среда и водите да подкрепи мощно проекта.  Започнат в правителството на Сергей Станишев  и замразен при първия кабинет на  ГЕРБ, размразен от правителството на Пламен Орешарски с реализирани реално етапи,  днес  бъдещето на проекта е неясно. Въпреки, че в Народното събрание има цели четири народни представители от Смолянска област, двама от които част от управляващото мнозинство, единственият, който се интересува от проекта и следи за неговото изпълнение е Дора Янкова, която използва всеки възможен случай, за да лобира за реализацията му. Само преди седмица депутатът от БСП Дора Янкова направи поредно питане към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева какво ще е бъдещето на проекта в условията на петорна коалиция в управлението. Янкова подчерта, че проектът е от изключително важно значение за стопанското и икономическо развитие на община Златоград, за перспективата на общината като център на балнеологията, на туризма, както и за промяна качеството на живота на живеещите тан.  Янкова припомни, че проектът за тази система е възложен през 2008 г., а през 2009 г. в рамките на държавния бюджет се предвиждат средства и започва изграждането на  геотермалната централа в центъра на Златоград  с  40 м. тръби. През 2009 г., с кабинета Борисов , министър Дянков иска преоразмеряване и препроектиране на самия проект, който се разделя на четири  части, две от които са изпълнени при управление на БСП.  „Самата местна общност е много мотивирана около това, че може да се промени качеството на живота, да се намали безработицата. Заедно със сегашния колорит като етнографски център, и с много дейности, свързани с представянето на Златоград, като едно от най-хубавите градчета в Родопския регион и в моя избирателен район, хората свързват перспективата си именно с тази геотермална отоплителна система“, подчерта пред министъра Янкова. 

В отговора си министър Василева посочи, че се е наложило спиране на проекта  с Акт образец 10 от   11 май 2015 г. поради дефект в автономната система за управление на подземната помпа на оборудване, възникнал поради лоши метеорологични условия. Съгласно подписан анекс между ПУДООС и община Златоград се предвижда изпълнението да се удължи с малко повече от два месеца. На този етап в ПУДООС не е представен Акт образец 11 за продължаване на строителството. По договора са отчетени и разплатени близо 2 млн. лв.  От казаното о министъра става ясно, че на 7 юли 2015 г. община Златоград е депозирала в ПУДООС заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проекта „Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград”, подобект 2 „Външен топлопровод от водовземно съоръжение” до геотермалната централа в град Златоград в размер над 18,6 млн.лв. с ДДС,  от които са планирани да бъдат получени през 2015 г. над 15 млн.лв. с  ДДС, а за 2016 г. – 3, 4 млн.лв. с ДДС. Според  Василева е нужен детайлен икономически анализ предвид на това, че проектът е приходогенериращ. Това предполага финансови средства  да бъдат търсени чрез европейско финансиране и по-специално програмите, които осигуряват възможност за ползване на европейски средства и частен ресурс.

Дора Янкова бе категорична, че  има забавяне на изпълнението на първия договор по ПУДООС за проекта.  Според нея подадената заявка от общината не носи нищо и подчерта, че ПУДООС  трябва да даде ясен сигнал, че ще отдели допълнителен ресурс. „В местната общност и в цялата област вървят хора, които говорят вместо министъра. Казват: „Това ще бъде направено, така ще бъде направено”, разпределят финансови ресурси. Аз не бих искала по този начин институционално някой да се разпорежда освен МОС и  ПУДООС“, категорична е Янкова. Депутатката настоя за гарантиран финансов ресурс за разпределителната система до публичните сгради и училища, болници и други в Златоград, където не се генерират приходи и печалби. Както и да се създаде публично дружество, което ще подкрепи златоградчани в подготовката за отопление с термална вода.    Янкова настоя  да се подкрепи  Златоград  да получи по модул 2 на проекта задължителен ресурс. „Това е най-голямата сума – около 14 млн. лв., за прокарване на тръбопровод от сондажа в село Ерма река до Златоград. В четвъртия модул, разпределителния, надявам се, че отново ще подкрепите проекта,  поне два модула – единият, който е свързан с публичните сгради, а другият – с населението. То няма как да генерира печалба само за себе си, защото е разход. Ще остане много малко финансов ресурс, който би могло да се търси допълнително, с други финансови инструменти. Златоградчани трябва да разберат какво ще се получи – в двете правителства с носител на мандата – левицата, ние имахме възможности да подкрепим Златоград. Сега сте на ход Вие. Обръщам се сериозно към Вас, защото Дянков каза: „Дайте да преоразмерим”, но сега, надявам се, събрахте повече пари, както го манифестирате в медиите. Дайте нужния ресурс на Златоград . Така ще се укрепи социално и икономически общината, като ще се промени и качеството на живота на хората.

На ход е кабинетът на Борисов 2. Обръщам се настоятелно – този ресурс да се даде, но когато се говори за средствата на ПУДООС, да говори министърът, а не други да Ви раздават парите“, каза още Янкова.