БСП съветниците в Смолян: Управлението на Мелемов е пълен провал

Кметските докладни са били немотивирани, неподкрепени с убедителни доводи, предложенията – необосновани

Групата съветници от БСП заявиха своята равносметка за дейността на Общинския съвет в Смолян през изминалия мандат в специална декларация на последното заседание на 10 септември 2015 година. „Моята оценка, както и на останалите съветници от БСП, е негативна и крайно неудовлетворителна. Считаме, че този мандат на ОбС беше провал“, обобщи председателят на групата червени народни избраници Милко Гавазов и председател на БСП Смолян. Според него няма прозрачност, достъп до информация и има изкривяване на информация. Той е на мнение, че местният парламент, като върховен орган за местно самоуправление, не се е справил с възложените му от закона задължения. Като основен недостатък Гавазов открои липсата на контрол и отчетност върху изпълнението на вземаните решения от общинската администрация, което е регламентирано в Закона за местната власт и местната администрация. „Изискването 2 пъти годишно да се прави отчет от председателя на общинския съвет и от кмета на общината не е спазвано“, поясни той. По неговите думи през тези четири години ролята на ОбС е била принизена до помощен орган за формално гласуване в служене на кмета като някакъв консултативен съвет. Социалистите споделиха, че формираното мнозинство на неясен принцип от ГЕРБ, ДПС и независими съветници е прокарвало всяко направено предложение. Те казаха още, че кметските докладни са били немотивирани, неподкрепени с убедителни доводи, предложенията – необосновани, обсъждани са маловажни въпроси, получавали формална и механична подкрепа. „Затова не споделям бодряшкия дух на равносметка на управляващото мнозинство“, заяви още Милко Гавазов.

В своята оценка общинският съветник за първи мандат Стефан Сабрутев определи цялостната работа на община Смолян и Общинския съвет като незадоволителна. „Тръгвам си с впечатлението за непрозрачност на това управление, придружено от липсата на комуникация между Общинския съвет и кмета – имам предвид системното неглижиране на питанията, отправени от съветниците на опозицията“, каза Сабрутев. Той направи паралел с мъгливото облачно време в деня на последното заседание - не е ясно какво точно се крие зад мъглата. Той обясни, че поставените въпроси или въобще не са получавали отговор, или са получавали частичен и непълен. Като съществен недостатък той открои формализма при провеждането на обществените обсъждания. В 90% те са преминавали с участието на съветниците от БСП и служители на общинската администрация. Отсъствието на гражданите е било предопределено от слабата информираност, неудобното време за провеждане и други организационни слабости. Той определи като краен резултат от този мандат – общината продължава да се обезлюдява, хората са обезверени за своето бъдеще, не виждат „светлина в тунела”.

Неудовлетворението си от съвместната работа с кметската администрация изрази и Рабие Кьосева, също общински съветник  първи мандат и заместник-председател на Общинския съвет на БСП - Смолян.  Липсата на отговори по многобройни питания, отправени от нея и съветници от БСП, тя приема като дискриминация, защото нейни колеги получават своевременно отговори на свои въпроси, отправени много по-късно от нейните. А тя така и не е дочакала нито един отговор на своите питания. „Примерите са многобройни, но последният е от 17 юни 2015 година -  всеки път се отлага отговорът за следваща сесия или се казва, че ще бъде в писмен вид, но това не се случило, включително и на последното заседание“, каза тя. Кьосева обясни, че е поискала информация какви външни услуги от адвокати е получила общината, какви суми е заплатила за тях и защо се налага да се търсят външни услуги след като в Правния отдел на общината работят 10 служители.

Групата съветници от БСП сериозно се е противопоставила за въвеждането на „Синя зона” в Смолян и то с такси и глоби, равни на софийските. Социалистите успяват да не допуснат реализацията на този лош управленски ход и докладната е оттеглена.

От БСП подчертават, че винаги са отстоявали да не се закриват социални, културни и младежки институции и дейности и да не се посяга на професионалните кадри с необосновани уволнения. „По казуса с Филиала за медицински сестри в нашия град на Медицинския университет - София на последното заседание поискахме актуализация на общинския бюджет с нужната сума за успешното завършване на учебната година, което е единственото правилно решение“, обясни Рабие Кьосева. Общоизвестен е проблемът с кризата на  медицински персонал и особено в региона. Затова БСП настоява за решение, което ще гарантира устойчивост и ще даде увереност на студентите, че ще успеят да завършат. Те усвояват една много нужна професия, но поради редица обстоятелства не могат да си позволят обучение в София. Мнозинството наложи частичен изход – да се направи дарение от 10 000 лева за първия семестър. Проблемът се прехвърля на следващия Общински съвет, който трябва да намери дългосрочно трайно решение чрез партньорство с Медицинския университет, за да може да остане филиалът в Смолян. „Защото това е една от малките стъпки за спиране на процеса на миграция и обезлюдяване на общината“, допълват социалистите.