Още един млад и вече доказан кандидат-кмет за БСП, този път в Златоград

Авг 27, 2015 СМОЛЯН Новини Избори 0 2724

Eмил Хумчев е кандидатът на БСП за кмет в община Златоград

40-годишният Емил Хумчев е кандидатът на БСП за кмет в община Златоград. Председателят на ОбС на БСП Златоград от 2009 г. насам бе излъчен на проведената вчера общинска конференция. Кандидат-кметът на БСП е член на Националния съвет на партията от 2012 г. и общински съветник в Общински съвет Златоград от 2007 до 2013 година.

Хумчев развива своите мениджърски умения от 1996 г. насам в частен бизнес в сферата на фармацията. От 2015 г. е член на Съвета на директорите на фармацевточната компания „Алианс Сървис” АД. Председател е на училищно настоятелство при ОУ “Васил Левски“, гр.Златоград в периода от 2009 до 2013 г.

От 07.2013 г. до 12.2014 г. е заместник-областен управител на област Смолян, като отговаря за административно и информационно обслужване, транспорт, енергетика и съобщения, регионално развитие и трансгранично сътрудничество, здравеопазване, наука и култура. Той е председател на Областен съвет по транспорт и съобщения, Комисия за проверка на язовири и ХТС, Комисия по безопасност на движението по пътищата. Заместник-председател е на Областен съвет по сигурност и на Областен съвет по развитие, Комисия „Военни паметници” и ЩАБ за защита на населението при бедствия.

Завършил е „Колеж по Туризъм“ - гр. Благоевград“, преди това и СПТУ по „Туризъм“ - гр.Смолян. Също така е преминал обучения по „Стратегически мениджмънт в държавната администрация“ към Института по публична администрация, по „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ към Консорциум „Дикон-Дема“ и „Административна етика и протокол“ към Института за управления на програми.

Владее немски и гръцки езици.

Женен, с две деца.