Общински съветници от БСП питат кмета Мелемов за разходи от общинския бюджет

Юни 25, 2015 СМОЛЯН Новини БСП 0 1551

На заседанието на Общинския съвет, насрочено за 25 юни 2015 г, кметът Мелемов следва да отговори на отправени му питания, свързани с разходи от общинския бюджет

На заседанието на Общинския съвет, насрочено за 25 юни 2015 г, кметът Мелемов следва да отговори на отправени му питания, свързани с разходи от общинския бюджет.

На въпроси на общинския съветник Рабие Кьосева трябва да отговори за изплатените средства за водени граждански дела, в това число изплатени адвокатски хонорари. Поставен е въпросът защо  при наличието на правен отдел и квалифицирани юристи се ползват  външни адвокати и се заплащат огромни хонорари. Кметът Мелемов следва да отговори за наличието на договори за правно обслужване с външни лица и реда, по който тези лица са определени.