Петя Михалевска проведе среща със Съюза на инвалидите родители на деца с увреждания и граждани

Юли 05, 2021 СМОЛЯН Новини Избори 0 1708

05.07.2021

"Днес в Смолян проведохме среща с представители на ръководството на съюза на инвалидите в област Смолян, родители на деца с увреждания и граждани.

Един от най-сериозните проблеми на децата и възрастните с увреждания не само в област Смолян, но и в цялата страна е преосвидетелстване пред ТЕЛК комисия. Хора с доказана инвалидност и без перспектива за подобрение са принудени да пътуват до Пловдив и други градове, за да преминат през ненужни изследвания за доказване на инвалидността им и да чакат с часове пред медицински кабинети. Документите, необходими за освидетелстване пред ТЕЛК са не само много, част от тях са ирелевантни и доста често сложни за получаване.

Но проблемите не спират до тук.

На срещата стана ясно, че деца с получен висок процент на инвалидност при преосвидетелстване и без промяна в медицинските им показатели получават значително по-нисък процент и губят правото си на социален асистент. Въпросът е – защо?

Хората с увреждания са забранени.С болка днес споделят, че държавата се отнася към тях като към хора втора категория, на които не се полага нито адекватна грижа, нито достъп до административни и медицински услуги.

Необходима е промяна на законодателството, свързано с хората с увреждания, гарантиращо им достоен живот и равнопоставени условия на труд." Това заяви водачът на листата на БСП в Смолян Петя Михалевска.