Поздравителен адрес от народният представител от „БСП за България” Дора Янкова по повод Международния ден на възрастните хора

1.10.2017 г.

Скъпи приятели,

Родопчани,

Днес на празника на възрастните хора и поезията, нека си дадем сметка, че те изградиха една успешна България. Индустриална България, със силна икономика и морални ценности, но животът им днес съвсем не е поезия.

На този ден казвам едно голямо благодаря на поколението на нашите майки и бащи, и за пореден път заявявам, че дългът ни към тях - да имат нормален живот - социален и пълноценен, ще бъде отстояван.

Честит празник на съзидателите - възрастните хора и хората на духа!