Стефан Сабрутев поиска да се направи проверка на счетоводната отчетност на община Смолян

Отчетността на изразходваните публични финанси от кмета Мелемов е мъглява, неточна и непрозрачна

„През годините, които управлява кметът на Смолян Николай Мелемов, отчетността на изразходваните финанси е мъглява, неточна, непрозрачна и това продължава и до днес. Налага се практиката да се харчат общински средства без да има одобрение от общинския съвет. Не се правят актуализации на бюджети, както е по закон и общинският съвет в последствие научава за всички направени разходи единствено по отчетите. По отношение на изразходването на публични финанси, общинският съвет се е превърнал в безгласна буква. В повечето дейности по отчета има отчетени капиталови разходи, без да са планирани разходи за тях. Капиталовият списък задължително трябва да се одобрява по обекти от общинския съвет.“ Това заяви ръководителят на групата съветници от БСП – Смолян Стефан Сабрутев по време на пресконференция. „Сезиран съм няколкократно от граждани и искам да попитам кмета Мелемов чрез  медиите, дали е вярно, че голяма част от средствата за капиталови разходи вече са усвоени и изразходени към датата на приемане на бюджета или не?“, попита Сабрутев. В заключение той заяви, че за пореден път, както при всеки бюджет на общината, Николай Мелемов иска да се подпише един празен чек и той да похарчи една голяма част от бюджета, както сметне за добре, основно - средствата по местни дейности.

Според социалистите Бюджет 2016 е силно надвишен и нереалистичен. Изпълнението на собствените приходи през 2016 година възлиза на 51 %, при план 19 006 721 лв., отчетът е едва  9 632 045 лв. Най-голямото неизпълнение е в параграф 40-00. Постъпления от продажби на нефинансови активи е съответно - план - 9 057 289 лв., а отчет – 181 751 лв.

В пресконференцията взеха участие и председателят на Областния съвет на БСП-Смолян – Рабие Кьосева, общинските съветници д-р Марияна Методиева, инж. Димитър Кръстанов и Михаил Генчев.