Проведе се отчетно-изборна конференция на БСП в гр. Златоград

Проведе се отчетно-изборна конференция на БСП в гр. Златоград

 

Номинации:

Делегати за Конгреса -Емил Минков Хумчев и Елена Атанасова Георгиева.

Предложения за председател на НС - Михаил Миков и Корнелия Нинова.

Предложение за член на НС - Емил Минков Хумчев.

Избран за председател на Общинската организация е Емил Минков Хумчев.

 

Информацията е подадена от Стефан Бадев